Определяне на заявители по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед на Директора на 113. СУ „Сава Филаретов“ за определяне на заявители по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Свободи места за прием в първи клас

ЗА НОВАТА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА 113. СУ „Сава Филаретов“ ОБЯВЯВА 31 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Списък на приетите ученици на ВТОРО класиране в 1. клас за учебната 2019/2020 година

Списък на приетите ученици на ВТОРО класиране в 1. клас за учебната 2019/2020 година.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА НОВАТА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА 113. СУ „Сава Филаретов“ ОБЯВЯВА 36 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ 

Списък на приетите ученици в 1. клас за учебната 2019/2020 година

Списък на приетите ученици на ПЪРВО класиране в 1. клас за учебната 2019/2020 година

Load more