Съдебната власт

И тази година училището ни е партньор на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана по споразумение на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

Нашите ученици участваха в поредната среща с представителите на Софийска районна прокуратура – г-жа Капка Милева и г-жа Елена Василева – Сукалинска.
Припомнихме си наученото от миналите срещи и добавихме нови познания за структурата на съдебната власт и как да реагираме, ако сме свидетели или жертва на насилие.
Разбрахме, че порастването е свързано с отговорност.