ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА 113 СУ „САВА ФИЛАРЕТОВ“

ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   На основание чл. 20, ал. 1 и във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви уведомявам, че на 14.09.2023 г .в учителската стая на 113 СУ „Сава Филаретов“ ще се проведе заседание на Обществения съвет при училището при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на учебните планове за 2023-2024 учебна година.
  2. Съгласуване отчета на бюджета за трето тримесечие на 2023 година.

гр. София  12.09.2023 г.
Капка Милева: председател на Обществения съвет при
113 СУ „Сава Филаретов“