СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

В изпълнение на чл. 16, ал. 6 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, уведомяваме, че на 28.03.2023 г. от 14.30 ч. в учителската стая на 113 СУ „Сава Филаретов“ ще се проведе заседание на Обществения съвет при училището при следния за съгласуване на избор учебници за 2023/2024 учебна година.