Списък на приетите ученици на ВТОРО класиране в 1. клас за учебната 2019/2020 година

Списък на приетите ученици на ВТОРО класиране в 1. клас за учебната 2019/2020 година.