УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2022/2023

Начален етап на образование Прогимназиален етап на образование Гимназиален етап на  образование
1А клас  5А клас 8А клас
2А клас  6А клас 8Б клас
3А клас 7А клас 9А клас
4А клас   9Б клас
    10А клас
    11А клас
    12А клас