УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2022/2023

Начален етап на образованиеПрогимназиален етап на образованиеГимназиален етап на  образование
1А клас  5А клас8А клас
2А клас  6А клас8Б клас
3А клас7А клас9А клас
4А клас 9Б клас
  10А клас
  10Б клас
 11А клас


12А клас