ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Спецификация за обществена поръчка – ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ  УЧЕНЕЦИТЕ ОТ 1 ДО 7 КЛАС