ПРИЕМ и СВОБОДНИ МЕСТА

 


План прием за учебната 2023 / 2024 година


За новата 2023-2024 учебна година 113 СУ , обявява свободни места  по класове:
.

I а клас – 5 бр. свободни места

ІІ а клас – 11 бр. свободни места

ІІІ а клас – 6 бр. свободни места

ІV а клас – 2 бр. свободни места

V а клас – 4 бр. свободни места

VІ а клас –0 бр. свободни места

VІІ а клас – 3 бр. свободни места

VІІІ а клас (продавач-консултант АЕ) – 0 бр. свободни места

VІІІ б клас (продавач-консултант РЕ) – 0 бр. свободни места

ІХ а клас (продавач-консултант АЕ) – 0 бр. свободни места

ІХ б клас (продавач-консултант РЕ) – 0 бр. свободни места

 Х а клас  (продавач-консултант АЕ) – 6 бр. свободни места

 Х б клас (продавач-консултант РЕ) – 6 бр. свободни места

ХІ а клас (продавач-консултант РЕ) – 8 бр. свободни места

ХІІ а клас (профил предприемачески) – 12 бр. свободни места