ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА


На 11.02.2024 В 113 СУ „САВА ФИЛАРЕТОВ“
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Връбница, Илинден, Надежда, Подуяне и Слатина – в 113. СУ „Сава Филаретов“, район Илинден, ул. „Тодор Александров“, №177 .
_________________________________________________________________
– РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ЗАЛИ в 113. СУ „Сава Филаретов“
_________________________________________________________________

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 11.02.2024 г. в 08:00 ч. в училището, в което са разпределени, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).
Списък с разпределение за явяване на учениците е публикуван на сайта на СМГ – училище координатор:  smg.bg/systezania-olimpiadai-domakin-novini

Проверените и оценени писмени работи на всички ученици се съхраняват в СМГ – училище координатор.