История

Сава Филаретов
Сава Филаретов – изтъкнат български просветен деец патрон на училището Изтъкнатият  български просветен деец и общественик от Възраждането Сава Филаретов е роден на 20 октомври 1825 година в  будното сливенско село Жеравна.

От 1843 до 1848 година той  учителства в Шумен.  Получава по-високо образование в гръцкото училище в Куручешме в Цариград , а по-късно  в Одеската гимназия.  Завършва и Московския университет.

След като се връща  в България, Сава Филаретов  започва работа като учител в София,  където отваря първото девическо училище. Филаретов развива активна обществена дейност, участва в църковно-националната борба, сътрудничи на български и руски списания и вестници.

Привлякъл с активността си вниманието на турските  власти през 1861 година, Сава Филаретов  е принуден да напусне София и заминава за Русия. Още същата година успява да се върне в България  и става  секретар на руското консулство в Одрин.

Сава Филаретов умира от туберкулоза  на 13 ноември 1863 година в Кайро.