УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

УЧЕБНИ ТЕСТОВЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Работа по време на ваканцията

Всички ученици могат да ползват електронно четимите учебници на издателство
„Просвета“ на следния линк:     
http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

Писмените работи във вид на снимка или файл в Word можете да изпращате на e-mail:         

su113distance@abv.bg

За учениците от I клас:

За учениците от II клас:

За учениците от III клас:

За учениците от IV клас:

За учениците от V клас:

За учениците от VI клас:

За учениците от VII клас:

За учениците от VIII клас:

За учениците от IX клас:

За учениците от X клас:

За учениците от XI клас: