БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПЛАН за работата на комисията  ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  за учебната 2021 / 2022 г. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1 .Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания. 2.Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за I – X клас и модули XI – XII клас …

Прочетете повече

НАЦИОНА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 7 КЛАС

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година (съгласно Наредба  №10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в  училищното образование) започват. За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти …

Прочетете повече

Нов ИТ кабинет

2022 година започна с откриването на нов компютърен кабинет в нашето училище! В него, учениците на 113 СУ ще работят с най-съвременните ИТ технологии. По този начин, училището ни за пореден показва, че е училище с модерна визия и поглед към съвременните технологии!

НОВОГОДИШНИ ПОДАРЪЦИ

Тази година Дядо Коледа ни изненада по-рано от очакваното!   Подари на училището ни  Площадка за обучение по безопасност по пътищата. С нея учениците  ни ще имат възможност да се обучават в реална среда, чрез игри и забавления, на правилата за движение.   Надяваме се, че освен приятни, заниманията ще бъдат и полезни! Весела Коледа …

Прочетете повече

Възстановяване на присъственото обучение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Съгласно писмо №9105-411/02.12.2021г. на заместник министъра на образованието и науката, присъственият образователен процес може да бъде възобновен при осигурена безопасна среда, която включва: 1. Неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 в училището за тестване  на учениците. 2. Писмено декларирано съгласие от родителите на учениците за тестване на учениците два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове …

Прочетете повече

Load more