СВОБОДНИ МЕСТА

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 15.07.2021 ГОД. ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА I клас – 7 II клас – 1 III клас – 6 IV клас – 3 V клас – 3 VI клас – 6 VII клас – 0 VIII клас – 0 IX клас – 15 X клас – 4 XI клас – 10 XII клас …

Прочетете повече

План-прием за учебната 2021-2022 година

Заповед на Директора на 113 СУ „Сава Филаретов“                               УТВЪРЖДАВАМ: Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година, както следва:  . I.   Две  паралелки в първи клас с брой на учениците във всяка паралелка – 22. II.   Класове, за които се предвижда целодневна …

Прочетете повече

Свободни места за прием в първи клас след трето класиране

Уважаеми родители,Свободните места  за прием на първокласници в 113 СУ „Сава Филаретов“ са 34. Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и РУО София-град от 25. 06. 2020 г. до 14.09.2020 г.

Прием на ученици в първи клас за трето класиране

Уважаеми родители, Свободните места за трето класиране заприем на първокласници в 113.СУ „Сава Филаретов“ са 34. Подаването на заявления за трето класиране ще се извършва от 19 до 22 юни 2020 год. в сградата на училището.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕУЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС – ВТОРО КЛАСИРАНЕ

  Списък на приетите ученици в първи клас след второ класиране.

Load more