График за прием в I клас за учебната 2022/2023 г.

График на дейностите за прием в I клас за учебната 2022/2023 г. Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar.  Моля училищата, в …

Прочетете повече

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

СКЪПИ РОДИТЕЛИ, екипът на  113. СУ „Сава Филаретов” Ви кани да сте наши гости на 26.03.2022г. и 16.04.2022 г.  от 10:00 до 13:00 часа. В двата дни Вие ще се запознаете отблизо с нашето  и Ваше училище. Ще Ви покажем напълно обновените класни стаи, всяка от които е оборудвана със съвременна мултимедийна техника. Ще надникнете …

Прочетете повече

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПЛАН за работата на комисията  ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  за учебната 2021 / 2022 г. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1 .Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания. 2.Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за I – X клас и модули XI – XII клас …

Прочетете повече

НАЦИОНА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 7 КЛАС

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година (съгласно Наредба  №10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в  училищното образование) започват. За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти …

Прочетете повече

Нов ИТ кабинет

2022 година започна с откриването на нов компютърен кабинет в нашето училище! В него, учениците на 113 СУ ще работят с най-съвременните ИТ технологии. По този начин, училището ни за пореден показва, че е училище с модерна визия и поглед към съвременните технологии!

Load more