Свободни места за прием в първи клас след трето класиране

Уважаеми родители,Свободните места  за прием на първокласници в 113 СУ „Сава Филаретов“ са 34. Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и РУО София-град от 25. 06. 2020 г. до 14.09.2020 г.

Прием на ученици в първи клас за трето класиране

Уважаеми родители, Свободните места за трето класиране заприем на първокласници в 113.СУ „Сава Филаретов“ са 34. Подаването на заявления за трето класиране ще се извършва от 19 до 22 юни 2020 год. в сградата на училището.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕУЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС – ВТОРО КЛАСИРАНЕ

  Списък на приетите ученици в първи клас след второ класиране.

СПИСЪК НА ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УЧЕБНА 2020/2021 Г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УЧЕБНА 2020/2021 Г.

Заявления за прием в първи клас

За учебната 2020/2021 година в 113 СУ „Сава Филаретов“ ще бъдат приети 2 паралелки с по 22 ученици в паралелка. Заявления за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г  ще се подават на училищния имейл адрес sou113@abv.bg  – от 21/04.2020 до 21.05.2020г. По изключение заявления могат да се подават на хартиен носител при охраната на …

Прочетете повече

Load more