ОТКРИВАНЕ НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Откриването на учебната 2021 – 2022 година ще се състои на 15 септември от 10 часа в двора на 113. СУ“Сава Филарегов“. Предвид необходимостта от спазване на социална дистанция в условията на извънредното положение ще бъде осъществен пропускателен режим и в двора на училището ще бьдаг допускани САМО ученици, които ще бъдат поети от класните …

Прочетете повече

Незаети места в 8 клас за учебната 2021/2022 година

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 30.07.2021 год. за учебната  2021/2022 година. Уважаеми ученици и родители, уведомяваме Ви, че  ще се проведе четвърто класиране за прием на ученици в VIII клас с профил „Продавач-консултант“ Незаетите места към 30.07.2021 год. са: Паралелка 8 клас с профил „Продавач-консултант“ с /Англ. език/ – 2 бр. Паралелка 8 клас с профил „Продавач-консултант“ …

Прочетете повече

ПРОЕКТ : „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Бенефициент – Министерство на образованието и науката ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа …

Прочетете повече

СВОБОДНИ МЕСТА

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 15.07.2021 ГОД. ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА I клас – 7 II клас – 1 III клас – 6 IV клас – 3 V клас – 3 VI клас – 6 VII клас – 0 VIII клас – 0 IX клас – 15 X клас – 4 XI клас – 10 XII клас …

Прочетете повече

План-прием за учебната 2021-2022 година

Заповед на Директора на 113 СУ „Сава Филаретов“                               УТВЪРЖДАВАМ: Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година, както следва:  . I.   Две  паралелки в първи клас с брой на учениците във всяка паралелка – 22. II.   Класове, за които се предвижда целодневна …

Прочетете повече

Load more