– 9 клас

Работа през ваканцията за девети клас:

Български език и литература:     ТЕСТ по Български език и литература 9 клас

Преговор на епохата на Модернизма.

 Ползвайте ресурсите на сайта „Уча се“. https://ucha.se/watch/8548/modernizam/urok/23273, https://ucha.se/watch/5801/sharl-bodler-zhiznen-i-tvorcheski-pat/urok/23274

Математика: ТЕСТ по математика 9 клас

Биология и здравно образование

учебник изд. Просвета(http://bg.e-prosveta.bg/ebook/223?page=1)

Преговор от стр. 90 до стр.92

Задачи за самостоятелна работа: 1.  Избройте и опишете клетъчните органели, общи за животинските и растителните клетки. 2. Свържете структурата с функцията на съответните органели.

Химия и опазване на околната среда: учебник изд. Просвета

( http://bg.e-prosveta.bg/ebook/230?page=1)

Преговор от стр.38 до стр. 45

Решете задачите:

  1. Дайте определение на изомерия; 2. Какво е хомоложен ред? 3. Запишете молекулните формули на алкани с 23, 30 и 36 въглеродни атома в молекулите.

Физика и астрономия

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti 

  • Приговорете уроците: Променлив ток и Величини при променлив ток.
  • Стр. 24/Задача 3,4;

История и цивилизации

  • Потърсете информация за създаване на ядреното оръжие: проекта „Манхатън“. Дайте своето мнение за ролята на това унищожително оръжие в историята на човечеството във Втората световна война.
  • http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

География и икономика

https://www.bulvest.com/

  • Кой промишлени отраси са най-добре раззвити в Европейския регион?
  • Характеризирайте географското положение и природната среда на Европейския регион. Кои са основните природни ресурси?
  • Характеризирайте географското положение на Русия и природната и среда.