– 8 клас

Работа през ваканцията за осми клас:

Български език и литература

Преговор на вид и време на глагола. / Стр.84 упражнения -1,2,3,7,8, 13/ 

Ползвайте ресурсите на сайта „Уча се“.  https://ucha.se/watch/7256/vid-i-vreme-na-glagola/urok/13395

Подгответе проект за епохата на Ренесанса.

Математика:  Тест по математика 8 клас

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti 

 • Задачи: Направете преговор на уроци 36,41,43;
 • Стр. 113/ Задача 1,2,3;
 • Стр. 125/ Задача1;
 • Стр. 130/ Задача 2;
 • Стр. 131/ Задача3;

Биология и здравно образование

учебник изд. Просвета (http://bg.e-prosveta.bg/ebook/404?page=1)

Преговор от стр.19 до стр. 35

Решете теста: http://bg.e-prosveta.bg/ebook/404?page=35

Химия и опазване на околната среда

Решете задачите: http://www.bg.e-prosveta.bg/fulldemo/8gRoLKFgEu-862/244?page=45

Физика и астрономия

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti 

 • Задачи: Направете преговор на уроци 30,33;
 • Стр. 68/ Задача 1,2;
 • Стр. 69/ Задача1,2;

История и цивилизации

https://sales.anubis-bulvest.com/

 • Задачи: Стр. 147/ Проверка на знанията . Векът на просвещението (XVIII в.)
 • Обяснете зсащо Наполеон се стреми към брак с авсстрийската принцеса Мария-Луиза?

География и икономика

https://www.bulvest.com/

 • Задачи: Стр.71/ Задача 7,8;
 • Кой са основните почвенообразуващи фактори?
 • Какъв е съставът на биосферата?