– 7 клас

Работа през ваканцията за седми клас:

Български език и литература

Български език

Преизказни глаголни форми – упр. 6,7/с.45

http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/eNejDYobZh-946/215?page=1

Българска литература

Въпроси и задачи за преговор към дял I (с. 104)

http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/wJSatlvPbe-994/255?page=1

Математика: Тест по математика 7 клас

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

  • Задачи: Направете преговор на уроците:
  • Признаци за еднаквост на триъгълници( урок 68 и70) + Тест Урок 76
  • Признаци за еднаквост на правоъгълни триъгълници (Урок 81)

Биология и здравно образование

Решете задачите: http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/lKpq0A8ec0-825/217?page=92

Химия и опазване на околната среда

Решете задачите: http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/8gRoLKFgEu-862/244?page=45

Физика и астрономия

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

  • Задачи: Направете преговор на уроците 19,20,21,23,25,28;
  • Стр.67/ Задача 4,5;
  • Стр.59/ Задача 4,5,6;

История и цивилизации

стр.106, урок за практически дейности

https://sales.anubis-bulvest.com/

 

География и икономика

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

  • Задачи: Стр. 121,122,123 / Тест № 2 (от учебника)
  • Характеризирайте географското положение на България?