– 6 клас

Работа през ваканцията за шести клас:

Български език и литература

Български език

Причастие и деепричастие – упражнения 11/ с.55, 6/с.58, 5/с.62.

http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/XzdBVfiNO8-882/85?page=1

Българска литература

Въпроси и задачи за преговор към дял II (с. 78)

http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/5TQcNhJGXZ-822/92?page=1

Математика: ТЕСТ по математика 6 клас

Човекът и природа

Решете задачите: http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/B6RCyLsSuY-870/186?page=85

История и цивилизации

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

  • Задачи: Стр. 87/ Задача 1,2,3;

География и икономика

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/

  • Задачи: Стр.74/Задача 1,2,7,8; (от учебника)