– 5 клас

Работа през ваканцията за пети клас:

Български език и литература

5 клас – Преговор на време на глагола.Минало свършено време . Минало несвършено време. /Стр.54 упражнения-1,2,3,4, 8,9, страница 58 упражнения 1,3, 7,8/

Ползвайте ресурсите на сайта „Уча се“.

https://ucha.se/watch/1690/Minalo-svarsheno-i-minalo-nesvarsheno-vreme/urok/13430

Подгответе проект за един от традиционните празници по избор. 

Математика:  ТЕСТ по математика 5 клас

Човекът и природа

Отговорете на въпросите: 1. Как опазваме чистотата на въздуха?  2. Как опазваме чистотата на водата?  3. Решете теста:

www.bg.e-prosveta.bg/fulldemo/JUD5DDLLic-772/165?page=99

История и цивилизации

стр. 60- тест, доклад за Троянската война(снимков материал).

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

География и икономика

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

  • Задача: Стр.72/73 Тест № 3 (от учебника)