– 4 клас

Работа през ваканцията за четвърти клас:

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

Български език литература: Четене на глас по 30 минути всеки ден

Произведение от читанката:

  1. „ Принцесата върху граховото зърно“ – Х. Андерсен
  2. „Я кажи ми“ – Ран Босилек – наизуст
  3. Български народни приказки – стр.74
  4. „Питанки“ – Петя Кокудева

Задачи:

  1. Препишете вярно и красиво стихотворението – „Я кажи ми“ и приказката „Самохвалство“. Научете народните мъдрости наизуст.
  2. От произведението „Мечка и пчели“ извадете съществителните имена и ги определете.

Ползвайте линка към електронния вариант на учебника:

http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/0O0XGy9QNB-737/378?page=72

http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/0O0XGy9QNB-737/378?page=78

Математика:

Преговор на таблицата за умножение и деление.

Решете задачите от учебника:

Задачи: 3, 4 и 5 Урок 72

3, 4, 5 и 6 – Урок 73

Преговорете:

-Мерните единици за дължина, време, тегло

Човекът и природата:

  1. Преговор на уроци от раздел – Жизнени процеси от (66 до 77 стр.)
  2. Отговорете на някои от въпросите и задачите към уроците
  3. Направете опитите от (стр.77 – задача 3). Опишете наблюденията.