– 3 клас

Работа през ваканцията за трети клас:

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

Български език литература: Четене на глас по 30 минути всеки ден

Произведение от читанката:

  1. „Езикът на животните“ -Хю Лофтинг, стр 76
  2. „Мартенички от Баба Марта“ -Веса Паспалеева стр. 75
  3. „Зимата, пролетта и детето“- Елисавета Багряна стр. 74

От произведението „Езикът на животните“, извадете по пет съществителни имена, прилагателни имена и глаголи и определете техните граматични категории.

Ползвайте линка към електронния вариант на учебника:

http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/Ksy8F7oRJU-844/191?page=1

http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/LbIKh0JE4u-786/190

Математика:

Учете наизуст таблиците за умножение и деление до 10.

Пререшете задачите от учебника и учебната тетрадка:

Урок 67, 68, 69 и 70.

Човекът и природата:

Преговор на урок:

Животът на сушата – стр.44

Приспособления на организмите към сухоземна среда на живот – стр.46

Ползвайте линк към електронния вариант на учебника:

http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/0bgHIInB1P-772/196?page=1

Човекът и обществото:

Преговор на урок:

Цар Калоян и цар Иван Асен Втори

На екскурзия в старите български столици