Образователната програма

И тази година училището ни е партньор на Образователната програма “ Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана по споразумение на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

Нашите ученици участваха в поредната среща с представителите на Софийска районна прокуратура и в присъствието на директора на училището – г-н Милен Пейчев, получиха грамоти за своето участие.