Фотография на неизвестен автор

Фотография на неизвестен автор предизвика разгорещена дискусия днес в часа по Гражданско образование с учениците от 9-ти и 10-ти клас. 

„Вълнуващо е да видиш как един фотос може да предизвика толкова емоции – споделя г-жа Рени Йованович, педагогически съветник в 113 СУ – реакциите на децата, интерпретациите им.

Днешната дискусия за пореден път ме уверява, че на учениците не трябва да се дава готовото съдържание на ценностните понятия  добро и зло, любов и отхвърляне, състрадание – те сами могат да достигнат до тях и го правят, по неповторим,  детско-философски начин!

Убедена съм, че подобни дискусии в часовете по Гражданско образование и Философия са изключително ценни както за учениците, така и за техните преподаватели, защото по този начин ние можем да стигнем до глъбините на въображението им, да „сверим часовници“, да сме по-полезни.“