Среща със представители на Софийска районна прокуратура

На 21.03.2023 год. в училището ни гостуваха представители на Софийска районна прокуратура.

Те запознаха учениците с устройството на съдебната система в България и с последиците от насилието и агресията, употребата на наркотични вещества и хулигански прояви.

  Учениците получиха компетентни отговори на своите въпроси – „ Нося ли наказателна отговорност, ако съм непълнолетен? ; Къде и как да потърся помощ, ако съм жертва на агресия, или свидетел на такава? ; Как ме защитава Закона? „ и др.

            Срещата бе проведена като част от  съвместната образователна програма на Висшия съдебен съвет и на Министерството на образованието и науката: “ Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

            Екипът на 113 СУ „Сава Филаретов“ изказва своята благодарност на участниците в срещата и на нейния координатор г-жа Капка Милева и потвърждава своята ангажираност за повишаването на информираността на учащите, както и за повишаване на доверието към институциите.