Откриване на 2022/2023 учебна година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Тържественото откриване на учебната 2022/2023 година, ще се състои на 15 септември 2022 година  от 10:00 часа в двора на училището.