Дарение

   ДАРЕНИЕ ЗА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА

   С три луксозни енциклопедии се обогати библиотеката на 113 СУ „Сава Филаретов“.
Книгите бяха дарени от  г-жа Капка Милева – координатор по съвместната образователна програма на Висшия съдебен съвет и на Министерството на образованието и науката: “ Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
   Учениците ни се срещнаха с г-н Велислав Величков – следовател в следствения отдел в Софийска градска прокуратура, и с г-н Ивайло Филипов – прокурор,  които ги запознаха с основните теми включени в образователната програма:
–  устройство, структура и състав на съдебната система;
–  участие на непълнолетни лица в наказателния процес;
–  последици и превенция на хулигански прояви, насилие и агресия, употреба на наркотични вещества и киберпрестъпления.
    С участието си в тази програма и благодарение на лекторите, 113 СУ „Сава Филаретов“ още веднъж показа своята ангажираност за повишаването на информираността на учащите, както и за повишаване на доверието към институциите.