График за прием в I клас за учебната 2022/2023 г.

График на дейностите за прием в I клас за учебната 2022/2023 г.

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar. 

Моля училищата, в които предстои прием на ученици в I клас да качат на интернет страниците си линка за достъп до календара в ИСОДЗ.

Моля училищата, които са качили на интернет страниците си график на дейностите, изпратен с писмо СОА22-УЗ21-405/22.02.2022 г. да го премахнат, тъй като информацията е непълна.

Столична община

Дирекция „Образование“