Възстановяване на присъственото обучение

Съгласно писмо №9105-411/02.12.2021г. на заместник министъра на образованието и науката, присъственият образователен процес може да бъде възобновен при осигурена безопасна среда, която включва:

1. Неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 в училището за тестване  на учениците.

2. Писмено декларирано съгласие от родителите на учениците
за тестване на учениците два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID-19 от детето или зелен сертификат.

МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ НЕОБХОДИМАТА ДЕКЛАРАЦИЯ
изтеглете и попълнете

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ  за ученици до 14 – годишна възраст

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ  за ученици над 14 – годишна възраст

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ  за ученици със СОП