Обучение за учениците от 1 до 4 клас – присъствено

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-382/05.11.2021 г. Ви информираме за следното:

  1. Считано от 10.11.2021 г. е възможно присъственото обучение на класовете от 1. до 4. клас в 113. СУ „Сава Филаретов“.  Необходимите условия за това са:

Писмено декларирано съгласие на поне 50% от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на непреболедувалите ученици  два пъти седмично с неинванзивни  антигенни тестове или представени  валидни документи за преболедуване на COVID -19 ;

  1. Декларацията за съгласие се попълва САМО от родителите/настойниците/, които ДАВАТ СЪГЛАСИЕТО си за тестване или ще предоставят документ за преболедуван COVID -19 от ученика.
  2. Учениците, на които родителите НЕ са съгласни с тестването, остават в обучение в електронна среда от разстояние.

4. Бланката с декларацията ще бъде предоставена на родителите по два начина:
                              –  по електронен път;      
                              –  на хартиен носител в училището.

                          БЛАНКА – ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие –   може да изтеглите от тук  >>>>

          Бланка – декларация за ученици със специални образователни потребности

  1. Бланките на хартиен носител може да се вземат и попълнят на място в училището.
  2. Срокът за попълване и подаване на декларации е от 8:00 до 11:00  ч.  в  понеделник – 08.11.2021 г.
  3. Към настоящето обръщение прилагаме

Заповед на МЗ № РД01-890/ 03.11.2021 г.,

Писмо на МОН № 9105-382 от 05.11.2021 г.

БЛАНКА за декларация за съгласие.

  Бланка – декларация за ученици със СОП

                                            От Ръководството на 113. СУ „Сава Филаретов“