ОТКРИВАНЕ НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Откриването на учебната 2021 – 2022 година ще се състои на 15 септември от 10 часа в двора на 113. СУ“Сава Филарегов“.

Предвид необходимостта от спазване на социална дистанция в условията на извънредното положение ще бъде осъществен пропускателен режим и в двора на училището ще бьдаг допускани САМО ученици, които ще бъдат поети от класните си ръководители.

Родителите биха могли да изчакат децата си извън училищната ограда.

След приключването на програмата за първия си час на класа в училището ще бъдат въведени само учениците от новите паралелки в първи, пети и осми клас.

От 16 септември в училището ни започват редовни присъствени занятия при спазване на мерки срещу коронавирусна инфекция. Тъй като в общите части на училищната сграда учениците ще бъдат длъжни да използват маски, отправяме към родителите молба да осигурят на децата си лични предпазни средства и материали за лична хигиена.