СВОБОДНИ МЕСТА

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 15.07.2021 ГОД.
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

I клас – 7

II клас – 1

III клас – 6

IV клас – 3

V клас – 3

VI клас – 6

VII клас – 0

VIII клас – 0

IX клас – 15

X клас – 4

XI клас – 10

XII клас – 9