Свободни места за прием в първи клас след трето класиране

Уважаеми родители,
Свободните места  за прием на първокласници в 113 СУ „Сава Филаретов“ са 34.

Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и РУО София-град от 25. 06. 2020 г. до 14.09.2020 г.