Заявления за прием в първи клас

За учебната 2020/2021 година в 113 СУ „Сава Филаретов“ ще бъдат приети
2 паралелки с по 22 ученици в паралелка.
Заявления за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г  ще се подават на училищния имейл адрес sou113@abv.bg  – от 21/04.2020 до 21.05.2020г. По изключение заявления могат да се подават на хартиен носител при охраната на училището от 10:00 до 14:00 часа.

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕТО >>

Уважаеми родители,
Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директора на училището, без да е необходимо да посещавате районните администрации!

Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика.

Заедно ще се справим!