Тържествено изпращане на випуск 2019

На 15.05.2019 год. тържествено бяха изпратени завършващите ученици от випуск 2019 г.
Тържеството се проведе в училището, където ученици и преподаватели поздравиха завършващите. Директорът Милен Пейчев поздрави абитуриентите, като им пожела „На добър час“.