– 2 клас

Работа през ваканцията за втори клас:

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

Български език литература: Четене на глас по 30 минути всеки ден.

Произведения от читанката:

„Снежния човек и врабчето“

„Кокиче“ – Н. Райнов

„Лозарят и косето“

Препис на всички посочени произведения.

От произведението „Кокиче“  извадете по пет съществителни имена и прилагателни имена и определете техните граматични категории.

Ползвайте линка към електронния вариант на учебника:

http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/6WLuuELbpe-907/166?page=1

http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/MII5qW0fXu-831/111?page=1

Математика:

Учете наизуст таблиците за умножение и деление с 2, 3, 5, 10

Пререшете задачите от учебника и учебната тетрадка:

Урок 70, 71, 72, 73, 74.

Човекът и обществотo IV клас:

Преговор на урок:

Търновска конституция – стр. 44

Използвайте учебник по ЧО за 4 клас (изд. Булвест 2000). Направете упражненията в учебната тетрадка, стр.22

 Съединението на Източна Румелия и Княжество България  в учебника по ЧО, стр. 46 и направете упражненията в учебната тетрадка на стр. 23