– 10 клас

Работа през ваканцията за десети клас:

Български език и литература: тест

Български език

Пуктуационна норма – практикум упражнения 1-10/с.112-115

http://bg.e-prosveta.bg/ebook/425?page=1

Българска литература

„Гераците” – отговорете писмено на въпросите :

-Какво е значението на преобръщането на приказния модел за посланието на творбата?

-Какви са образите на селото и на града в повестта?

-Какво е значението на имената на героите в „Гераците” и как се отнасят те към идентичностите, постъпките и характерите им?

Математика: тест

Биология и здравно образование

линк към учебника изд. Просвета (http://bg.e-prosveta.bg/ebook/450?page=1)

Преговор от 56 стр. до 68 стр.

Решете теста от стр 69 (https://bg.e-prosveta.bg/ebook/450?page=69)

Химия и опазване на околната среда

учебник изд. Просвета(http://bg.e-prosveta.bg/ebook/453?page=1)

Преговор от стр.28 до стр. 52

Решете задачите от стр 52,53 (http://bg.e-prosveta.bg/ebook/453?page=53)

Физика и астрономия

  • Преговорете уроците: Радиоактивност и Атомнни ядра и радиоактивност.

История и цивилизации

Представете във формата на доклад или презентация-

Кресненско –Разложкото въстание като първа въоръжена проява на съпротива срещу постановленията на Берлинският конгрес. Каква е неговата роля за развитието на българският национален въпрос ?

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

 География и икономика

https://sales.anubis-bulvest.com/

  • Задача: Контрол стр.135,136