Учители


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Ангел Балашиков
Албена Маркова
Борислав Милев
Венелина Ангелова
Галина Ценкова
Деяна Цонева
Елена Лозанова
Екатерина Богданова
Зорница Димитрова
Иванка Симеонова
Катя Цветанова
Кирил Шолев
Лена Генева
Миланка Георгиева
Мария Атанасова
Марийка Адамова
Пламен Дикльовски
Соня Тодорова
Станка Кожухарова
Свиленка Любенова
Теодора Карадакова
Филип Филипов


СПЕЦИАЛИСТИ

Виолета Бонева – логопед
Мирослава Чичева – ресурсен учител?
Нели Самсарджиева – социален работник
Петя Лишкова – мед. Сестра
Рени Йованович –
педагогически съветник
Маргарита Георгиева – образователен медиатор