Учители

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Ангел Балашиков
Албена Маркова
Албена Маева
Борислав Милев
Бояна Спасова
Венелина Ангелова
Галина Ценкова
Деяна Цонева
Елена Лозанова
Елена Шаламанова
Зорница Димитрова
Катя Цветанова
Кирил Шолев
Лена Генева
Миланка Георгиева
Марияна Кожухарова
Пламен Дикльовски
Соня Тодорова
Станка Кожухарова
Теодора Карадакова
Филип Филипов

СПЕЦИАЛИСТИ

Виолета Бонева – логопед
Мирослава Чичева – ресурсен учител?
Нели Самсарджиева – социален работник
Петя Лишкова – мед. Сестра
Рени Йованович – медиатор и
педагогически съветник
Янко Славов – психолог