Учители

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Ангелина Дамянова Главен учителУчител начален етап
Елена ШаламановаУчител – Български език и
литература
Галина Ценкова Старши учител Учител – Английски език
Зорница Димитрова Учител – География и икономика, История и цивилизация
Катя Цветанова Старши учител Учител начален етап
Лена Генева Учител начален етап
Миланка Георгиева Старши учител Учител – История и цивилизация, Информационни технологии
Надя Петкова Старши учител Учител – Физическо възпитание и спорт
Пламен Дикльовски Старши учител Учител – Математика
Венелина Ангелова Учител – Български език и литература
Снежанка Тонева Старши учител Учител подготвителна група
Соня Тодорова Учител – Математика и Информационни технологии
Станка Кожухарова Старши учител Учител начален етап
Таня Пеева Старши учител Учител – Биология и здравнообразование, Човекът и природата
Филип Филипов Учител – Физическо възпитание и спорт
Албена Маева Старши учителУчител – Изобраз. изкуство
Елена Лозанова Учител – ЦДО
Ангел Балашиков Б Учител – Музика

СПЕЦИАЛИСТИ

Недка Гемджиева Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“