Учители

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Ангелина Дамянова Старши учителУчител начален етап
Антонина Георгиева Главен учителУчител – Български език и литература, технологии и предприемачество
Галина Ценкова Старши учител Учител – Английски език
Зорница Димитрова Учител – География и икономика, История и цивилизация
Катя Петрова Цветанова Старши учител Учител начален етап
Лена Генева Учител начален етап
Миланка Георгиева Старши учител Учител – История и цивилизация, Информационни технологии
Надя Петкова Старши учител Учител – Физическо възпитание и спорт
Пламен Дикльовски Старши учител Учител – Математика, Физика и астрономия
Росица Дончева Учител – Български език и литература
Снежанка Тонева Старши учител Учител подготвителна група
Соня Тодорова Учител – Математика и Информационни технологии
Станка Кожухарова Старши учител Учител начален етап
Таня Пеева Старши учител Учител – Биология и здравнообразование, Човекът и природата
Филип Филипов Учител – Физическо възпитание и спорт
Албена Маева ЛекторУчител – Изобраз. изкуство
Антоний Методиев Лектор Учител – Философия
Боян Боянов Лектор Учител – Руски език
Илия Ангъчев Лектор Учител – Музика

СПЕЦИАЛИСТИ

Недка Гемджиева Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“