ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Спецификация за обществена поръчка – ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ  УЧЕНЕЦИТЕ ОТ 1 ДО 7 КЛАС