ПРИЕМ и СВОБОДНИ МЕСТА

Заповед за прием на ученици  на ЧЕТВЪРНО КЛАСИРАНЕ


Свободни места за четвърто класиране 

VІІІ А – продавач-консултант – АЕ – 5 
VІІІ Б – продавач-консултант – РЕ – 4 

 


План прием за учебната 2022 / 2023 година


Свободни места в 113 СУ „Сава Филаретов“  по паралелки към 18.07.2022 г.

І А клас – 6
ІІ А клас – 9
ІІІ А клас – 2
ІV А клас – 7
V А клас – 6
VІ Аклас  – 7
VІІ А клас – 3
VІІІ А клас  – продавач-консултант АЕ – 5
VІІІ Б клас  – продавач-консултант РЕ – 6
ІХ А клас  – продавач-консултант АЕ – 0
ІХ Б клас  – продавач-консултант РЕ – 0
Х А – продавач-консултант АЕ – 9
Х Б – продавач-консултант АЕ – 9
ХІ А клас – профил „Предприемачески“ – 6
ХІІ А клас – профил ФВС – 12

Свободни места за 2 класиране VІІІ клас
VІІІ А – продавач-консултант АЕ – 5
VІІІ Б – продавач-консултант РЕ – 6