Осми клас


Свободни места за ЧЕТВЪРТО  класиране VІІІ клас
VІІІ А – продавач-консултант – АЕ – 5 
VІІІ Б – продавач-консултант – РЕ – 4 

Заповед за  прием на ученици на четвърто класирене


Свободни места за ВТОРО класиране VІІІ клас
VІІІ А – продавач-консултант АЕ – 5
VІІІ Б – продавач-консултант РЕ – 6   

   План прием след VII клас
на 113 СУ „Сава Филаретов“ за учебната 2022/2023 г.


ГРАФИК на дейностите за прием в 8 клас – 2022/2023 г.

Дейности по прием в 8 клас