Осми клас

За новата 2023-2024 учебна година 113СУ обявява следните свободни места:

VІІ а клас – 3 бр. свободни места

VІІІ а клас (продавач-консултант АЕ) – 2 бр. свободни места

VІІІ б клас (продавач-консултант РЕ) – 5 бр. свободни места

График за дейностите по приемане

 


План прием след VII клас на 113 СУ „Сава Филаретов“
за учебната 2023/2024 година


Указания по приемането на ученици след завършен
VII клас за учебната  2023/2024 година


ГРАФИК на дейностите за прием в 8 клас – 2023/2024 г.


Допълнителна информация за прием в 8 клас


Онлайн кандидатстване след VII клас