Квалификация

Обучителна организация-"Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти" ООД
Организира обучение на педагогическите специалисти в 113 СУ "Сава Филаретов" на тема
"Атестиране на педагогическите специалисти  – организация, провеждане и последици."
Обучението ще се състои в хотел РЕГНУМ гр. Банско  от 08.07.2022 г. до 09.07.2022 г.