Ръководен състав


ДИРЕКТОР – Милен Пейчев

Заместник-директор УД – Елена Маринова


Педагогически съветник – Ваня Иванова


Административен персонал

Елисавета Петрова Главен счетоводител
Марияна КожухароваЗавеждащ административна служба