Ръководен състав


ДИРЕКТОР – Милен Пейчев

Заместник-директор УД – Елена Маринова
Завеждащ административна служба   Лилия Александрова. 

 

 

 

 

 


Административен персонал

Елисавета Петрова Главен счетоводител
Марияна КожухароваЗавеждащ административна служба