Бюджет


Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2023 – към 30.12.2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2023 – към 30.09.2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2023 – към 30.06.2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2023 – към 31.03.2023

БЮДЖЕТ -2023


Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 – към 31.12.2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 – към 30.09.2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 – към 30.06.2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2022 – към 31.03.2022

БЮДЖЕТ – 2022


Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 – към 31.12.2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 – към 30.09.2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 – към 30.06.2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2021 – към 31.03.2021

БЮДЖЕТ – 2021


Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 – към 31.12.2020

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 – към 30.09.2020

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 – към 30.06.2020

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 – към 31.03.2020

БЮДЖЕТ – 2020


Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019 – към 31.12.2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019 – към 30.09.2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019 – към 30.06.2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019 – към 31.03.2019 

БЮДЖЕТ – 2019


Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 – към 31.12.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 – към 30.06.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 – към 31.03.2018г.

БЮДЖЕТ – 2018


Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 – към 31.12.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 – към 30.09.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 – към 31.03.2017г.

Бюджет 2017г.